Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14; 24; hatósági, koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése, különösen: birtokvédelmi ügyek, egyéb hatósági megkeresések teljesítése, nyilvántartások vezetése; - önkormányzati ügyekben jegyzői és polgármesteri feladatok elősegítése, koordinálása; - képviselő-testületi ülések lebonyolításához kapcsolódó feladatellátás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy Jogi végzettség,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga

        pénzügyi és számviteli munkaterületen szerzett jártasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Önálló, pontos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-44-376-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/947-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/947-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt, a Polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötése mellett. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2018. április 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.