Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár

Múzeumi tárlatvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nádasdy Ferenc Múzeum állandó és időszaki kiállításainak magas szintű, érthető bemutatása csoportok és egyéni látogatók számára egyaránt magyar és legalább angol nyelven. Közreműködés a múzeum közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai rendezvényeinek szervezésében, de különösen azok lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy a Kormány 415/2017. (XII. 18.) Kormányrendelet melléklete szerinti múzeumi tárlatvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakképesítés vagy főiskolai végzettség vagy egyetemi végzettség és legalább középfokú nyelvvizsga.,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Logikus problémaközpontú gondolkodásmód, precizitás, sokoldalúság,

        Jó kommunikációs képesség,

        Kezdeményezőkészség,

        Együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/95320158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-161/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi tárlatvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-161/2018, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi tárlatvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt. A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállal semmilyen, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerülő költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárvári Hírlap - 2018. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nadasdymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.