Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodai dajka végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Óvodai dajka végzettséget igazoló bizonyítvány, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmasság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46/598-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3565 Tiszalúc, Gyöngyvirág utca 1/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.