Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre
Muzeológiai Osztály

történész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata Pest megye, kiemelten Szentendre napjainkig terjedő időszaka muzeális emlékeinek gyűjtése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzététele és bemutatása. A múzeum állandó és időszaki kiállításain igény szerint magyar és idegen nyelven tárlatvezetést végez. Ellátja a múzeumi történeti gyűjtemény - tárgyi és dokumentum gyűjtemények - kezelését, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. A múzeum kiállítási tervének megfelelően kiállításokat készít elő és rendez. Közreműködik a múzeumi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Kapcsolatot épít és tart fenn más intézményekkel. Támogatja a múzeumban tudományos kutatást folytatók tevékenységét, kutatószolgálatot lát el. A kezelésére bízott gyűjtemény vonatkozásában szakértői, szaktanácsadói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú,

        szakirányú tudományos és publikációs tevékenység - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        kiadványszerkesztői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tudományos fokozat, kutatói tevékenység Pest megye társadalomtörténete, helytörténete témakörében

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Jó szintű előadói képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz fényképpel, iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelv ismeretet igazoló bizonyítványok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20-4277555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/347/2018 , valamint a munkakör megnevezését: történész.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/347/2018, valamint a munkakör megnevezését: történész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről bíráló bizottság javaslata alapján a múzeumigazgató dönt. A pályázat bírálatát követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muzeumicentrum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.