Jókai Mór Művelődési Központ - Budaörs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Művelődési Központ - Budaörs

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális intézmény egyszeri és állandó programjainak szervezése és lebonyolítása, hirdetési anyagok összeállítása, adminisztráció, kapcsolattartás, pályázatírás, dokumentáció, dekoráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, andragógus- művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális rendezvényszervező,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        koncertszervezés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        kiállításrendezés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        erkölcsi bizonyítvány másolata (90 napnál nem régebbi) vagy az igénylését igazoló papír hivatalos másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Művelődési Központ - Budaörs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Művelődési Központ - Budaörs címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-001/2018, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jmmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.