Hétszínvirág Óvoda - Szárliget

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hétszínvirág Óvoda - Szárliget

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Iskola út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörrel összefüggő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/433-510; 70/426-8135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Szárliget címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Szárliget címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Iskola út 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.