Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
Középkori Főosztály

muzeológus, archaeozoológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér . 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Középkori Főosztály archaeozoológiai gyűjteményének létrehozása, kezelése, gyarapítása. A Középkori Főosztálky ásatásain felszínre kerülő régészeti állatcsont anyag meghatározása, elemzése. Részvétel a Középkori Főosztály szakmai munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        legalább 10 éves archaeozoológiai szakmai gyakorlat, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az archaeozoológiai témából szerzett doktori fokozat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-566-6468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, archaeozoológus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, archaeozoológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.