Együd Árpád Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Együd Árpád Kulturális Központ

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális központban szakmai feladatok ellátása, szervezése, lebonyolítása, programok, rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, pályázatírás. Helyi civil szervezetekkel való együttműködés. Közreműködés az intézmény telephelyeinek feladatellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú közművelődési szakképzettsség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű hivatástudat, önálló munkavégzés,kommunikációs és szervezési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az előírt képesítést igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 82/512-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Együd Árpád Kulturális Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Együd Árpád Kulturális Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyud.kaposvar.hu - 2018. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.