Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere a Szentlőrinci Járás közigazgatási területein a Gyvt. 39.§(3a) és a 40.§-a szerint végzi feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklete szerint,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat, helyismeret, "B" kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírálása során, a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak kezeléséhez hozzájárul

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/73-371-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1.-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/2129-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/2129-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.