Szegvári Egyesített Közművelődési és Múzeális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szegvári Szélmalom

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Hunyadi János utca 31-33.

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Sport tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a Szegvári Szélmalom napi működését, biztosítja a nyitva tartást és a tárlatvezetést. Részt vesz a gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. Elvégzi a múzeumi szakfeladat előírások szerinti ellátásának megtervezését, koordinálását, a tervezett feladatok teljesítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú főiskolai diploma,

        Múzeumi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyi lakos

        Az intézmény alapos ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Problémamegoldó képesség, önállóság a munkavégzésben, együttműködési készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű MS Office

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat a személyes adatok – pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Egyesített Közművelődési és Múzeális Intézmény címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Régiposta utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-2018 , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Egyesített Közművelődési és Múzeális Intézmény címére történő megküldésével (6635 Szegvár , Régiposta utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-2018, valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Régiposta utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.