Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

titkársági és közfoglalkoztatásszervező ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés előreláthatólag 2020.december 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Ellátandó feladatok:

Titkársági feladatok ellátása, közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatási programok adminisztrációja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

titkársági, közfoglalkoztatás szervezési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondonokság hatálya alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve kinevezése esetén megszűnteti azt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a páláyzati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati anyagának az elbírálási eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/813-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és közfoglalkoztatásszervező ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/813-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: titkársági és közfoglalkoztatásszervező ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12 . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. március 27.

        www.bekessamson.hu - 2018. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.