Palotás Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotás Község Önkormányzata

Házi segítségnyújtás - gondozói munkakör

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Palotás község közigazgatási területén gondozási szükséglet szerinti ápolási-gondozási feladatok elvégzése, feladatköréhez tartozó adminisztrációs tevékenység végzése. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Feladata az ellátott és a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés is, illetve a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás. Szociális étkeztetésnél az ebéd házhoz szállításában közreműködés, a szociális étkeztetéshez és házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó kérelmek előkészítése döntésre, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok, térítési díj beszedése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.sz.melléklete szerinti szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális és egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1256/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtás - gondozói munkakör.         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1256/2018., valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtás - gondozói munkakör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, három hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 2 napon belül írásban tájékoztatást kapnak A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati hivatal hirdetője 3042 Palotás, Kossuth út 1. - 2018. március 27.

        Önkormányzat honlapja - www.palotas.hu - 2018. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.