MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
FGI-FTI

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kimenő számlák kiállítása, nyilvántartás vezetése. Bejövő számlák ellenőrzése, rögzítése, nyilvántartásba vétele, kötelezettségvállalás lap, igénylés elkészítése. Árajánlatok bekérése, megrendelés igény szerinti elkészítése. Belföldi, külföldi kiküldetési rendelvények elkészítése. FTI, FGI intézetek pénztárosi feladatai elvégzése. Adatszolgáltatás. Részvétel a leltározás, selejtezés előkészítésében, lebonyolításában. Kincstárnál vezetett számlákkal kapcsolatos ügyintézés. Gazdasági adminisztratív feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli végzettség,

        középfokú gazdasági képesítés

        költségvetési területen eltöltött 1-3 éves szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, irodai alkalmazások)

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        rendszer- és folyamatszemléletű gondolkodás

        hatékony részvétel csapatmunkában

        megbízható, precíz, terhelhető személyiség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-ECOSTAT szoftver ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettség, bizonyítványok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai E. utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/2339/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/2339/1/1, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázati anyagokat a gazdasági igazgató bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. december 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.