Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csere-erdő Általános Iskolája

testnevelés-bármely szakos tanár/tanító testnevelés műveltségi terület

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4123 Hencida, Kossuth utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

testnevelő tanári feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi végzettségi szintű tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        empátiakészség, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-54-414-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1085-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár/tanító testnevelés műveltségi terület.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1085-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár/tanító testnevelés műveltségi terület.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.