Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszajenői Közös Önk.Hivatal Vezsenyi Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5093 Vezseny, Templom utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 1. melléklet

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, pénztár kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, pénztár kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56-459-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5093 Vezseny, Templom utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18 /2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18 /2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5093 Vezseny, Templom utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Benyújtási határidőt követően a munkáltató dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Új Néplap - 2017. december 28.

        Új Néplap - 2018. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.