Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 02. 01- 2020. 01. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály munkájához csatlakozva a hazai kutatótársadalom publikációs stratégiájának vizsgálata a korszerű tudománymetria és a legjobb nemzetközi értékelési gyakorlatok kontextusában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        legalább középfokú angol nyelvismeret; vagy azzal megegyező szintű nyelvismeretet igazoló okmány,

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        a munkaviszony megkezdéséig be nem töltött 30 éves életkor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a tudománymetria, illetve a kvantitatív módszerek területén szerzett szakmai tapasztalat vagy vonatkozó tanulmányok,

        PhD-tanulmányok,

        külföldön vagy itthon szerzett kutatási tapasztalat (önéletrajzban megnevezendő),

        publikációs tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, kiváló szintű önálló munkavégzés,

        jó problémamegoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        jó kommunikációs készség, angol nyelvű kommunikációs és íráskészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy abenyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik,

        az eddigi tudományos tevékenység vázlatos ismertetése, publikációs lista (ha van).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 432/2017-IG , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 432/2017-IG, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály vezetőjével konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2017. december 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.