Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály

gazdasági ügyintéző - bér-, és tb ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) kapcsolatrendszerében a jelentőfelelősi feladatokat a bér és társadalombiztosítási területet illetően, különös tekintettel: a távollétek illetményszámfejtő programba történő rögzítésére és a táppénzes papírok öt napon belüli továbbítására a MÁK felé. Ellátja a személyi juttatások számfejtéséből kapott adatszolgáltatás, az adóbevallások és nettó finanszírozás adatszolgáltatásának ellenőrzését, a béregyeztetést. A MÁK által végzett havi illetményszámfejtés során a KIRA rendszerben keletkezett hibák, eltérések javíttatása, javítások nyomon követése. Ellátja a nem rendszeres kifizetések számfejtését, utalását, kiállítja a társadalombiztosítási ellátások érvényesítéséhez szükséges igazolásokat, felvilágosítást ad a biztosítottaknak a társadalombiztosítási ellátásokról. Vezeti a bérből történő letiltásokat, levonásokat, továbbítja az illetményszámfejtő helyre és a könyvelés felé. A közalkalmazottak adóelőlegének, kedvezményeinek, kompenzációjának megállapításához szükséges nyilatkozatokat kitölteti és továbbítja a MÁK felé. Teljesíti a nettófinanszírozáshoz szükséges adatszolgáltatást a MÁK felé, a TB felé adatszolgáltatást, statisztikákat továbbít. Munkáltatói igazolásokat készít. Bért egyeztet a könyveléssel. Részt vesz a leltározási feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, bér-, és társadalombiztosítási ügyintézői/szakelőadói szakképzettség,

        Bér és tb ügyintézői munkakörben szerzett 2-3 éves tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excell)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség,

        KIRA rendszer ismerete, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Türelmes, precíz, együttműködő személyiség, jó kommunikációs készséggel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez. Kérjük a pályázatban a bruttó fizetési igény megjelölését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-31/2017/25 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző - bér-, és tb ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-31/2017/25, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző - bér-, és tb ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2017. december 27.

        www.mng.hu - 2017. december 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.