Somogyvári Tündérkert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogyvári Tündérkert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 02. 01. - 2021. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés: elsősorban olyan óvodapedagógus jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése iránt. Pályakezdő jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai,

        Kiváló szintű együttműködés és kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevél

        Erkölcsi igazolvány (6 hónapnál nem régebbi)

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-547-0717 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyvári Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155-2-II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyvári Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155-2-II/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján, az óvodavezető véleményének figyelembevételével a fenntartó képviselője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.somogyvar.hu - 2017. december 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.