Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai informatika tantárgyak oktatása a szakközépiskola és szakgimnázium 9-14. évfolyamán: hálózati, programozási, IT alapismeretek és általános informatika tantárgyakban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika tanári vagy felsőoktatási intézményben szerzett szakirányú informatikai, számítástechnikai szakképesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Informatika tanítás terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyakorlatias problémamegoldás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/586-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1021-6/1921/VSZC/201 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1021-6/1921/VSZC/201, valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázati anyag és a személyes interjú alapján születik meg a döntés. A meghallgatásra behívott személyek a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra. Az állás nyugdíjazást követően tölthető be. A kezdés pontos időpontját a felmentési idő kezdete határozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.