Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység, Gomba Genomika és Evolúció Csoport

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység, Gomba Genomika és Evolúció Csoport

laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető molekuláris biológiai munkák elvégzése (PCR, klónozás,baktérium transzformáció). Fonalas gombák transzformálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, biológia vagy releváns területen szerzett BSc diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fonalas gomba transzformálásban szerzett tapasztalat, Agrobacterium tumefaciens által közvetített transzformálásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        angol nyelvű motivációs levél

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység, Gomba Genomika és Evolúció Csoport címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34_2017 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység, Gomba Genomika és Evolúció Csoport címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári körút 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34_2017, valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.brc.hu/open_positions.php - 2017. december 20.

        http://mta.hu - 2018. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bővebb információ az álláslehetőség(ek)ről, kutatási feladatokról, a projektről: http://group.szbk.u-szeged.hu/sysbiol/nagy-laszlo-lab-index.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.