Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
EISZ Titkárság

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program operatív működtetését ellátó EISZ Titkárságon gyűjteményszervező és tájékoztató feladatok ellátása. Az EISZ tagintézmények igényei alapján elektronikus tudományos tartalmak felkutatása. Teljes szövegű folyóiratcsomagok, bibliográfiai és tudománymetriai adatbázisok, e-könyvek integrálása az EISZ kínálatába. A Compass adatbázis működtetése. Kiadói és intézményi kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés;

        széleskörű számítástechnikai ismeretek;

        magas szintű angolnyelv-ismeret, írásban és szóban egyaránt;

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárszakmai tapasztalat;

        elektronikus szakirodami források ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Motivált, csapatban együttműködni képes személyiség,

        jó problémamegoldó képesség, kreativitás, pozitív hozáállás a feladatokhoz,

        önálló munkavégzés képessége kétnyelvű (magyar és angol) környezetben,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél;

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy abenyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. január 9.

        Katalist - 2018. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://eisz.mtak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.