Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Számlák kiállítása az EcoStat rendszerben az ÁFA törvénynek megfelelően; Befolyt bevételek jogcím szerinti beazonosítása, előírásokhoz, számlákhoz történő hozzárendelése (naprakész feldolgozása) az EcoStat rendszerben; Folyószámla listák, egyenleg listák előállítása; Hátralékok figyelemmel kísérése; Negyedévente analitikus nyilvántartás és a főkönyvi adatok egyeztetése a számviteli csoporttal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség,

        Pénzügyi-költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mérlegképes könyvelő

Elvárt kompetenciák:

        Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,

        Megbízhatóság, precizitás, pontosság,

        Nagy munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 215-1077/364 vagy 215-1077/365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456/2018/XXV , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456/2018/XXV, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton penzugyiugyintezo@ferencvaros.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ferencvaros.hu - 2018. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.