Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

költségvetési referens, kontroller

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A CT EcoStat ügyviteli rendszer kódrendszerének kialakítása és karbantartása. • A vezetői döntésekhez szükséges információk rendszeres biztosítása, a vezetői döntéshozatal folyamatának támogatása. A gazdálkodással és finanszírozással kapcsolatban elemzések, kimutatások és javaslattételek elkészítése. • A finanszírozási bevételi keretek nyilvántartása a CT EcoStat rendszerben és a pályázati analitikában. • A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fedezet ellenőrzése. • A pályázati csoport által vezetett analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés, illetve a munkaügyi nyilvántartás egyeztetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakképesítés,

        mérlegképes könyvelői képesítés

        költségvetési szervnél eltöltött, minimum hároméves, releváns szakmai tapasztalat

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magas szintű koordinációs képességek

        jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat

        szakmai életrajz

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/1-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens, kontroller.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/1-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens, kontroller.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. január 8.

        www.btk.mta.hu - 2018. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.