Vizslási Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás Bóbita Óvodája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vizslási Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás Bóbita Óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 02.01 - 2019.01.31., egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3128 Vizslás, Kossuth út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Köznevelési törvény szerint, óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza, erkölcsi bizonyítványa, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06204682963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vizslási Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás Bóbita Óvodája címére történő megküldésével (3128 Vizslás, Kossuth út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 465-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Vizslási Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás Bóbita Óvodája címére történő megküldésével (3128 Vizslás, Kossuth út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 465-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3128 Vizslás, Kossuth út 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.