Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

munkaügyi ügyintéző és pénztáros

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. február 1- 2019. május 7-ig (hosszabbítható) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8882 Eszteregnye, Kossuth utca 3.

Zala megye, 8883 Rigyác, Szabadság út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 23. pontja szerinti humánpolitikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Bér és munkaügyi feladatok. Igazgatási ügyek: iktatás, irattározás, kifüggesztések. Pénztárosi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bér és munkaügyi feladatok: közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal illetve közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása, személyi anyagok kezelése, jogviszonyok létesítése, megszüntetése, KIRA személyügyi nyilvántartó rendszer kezelése, számfejtés, szabadságok kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok. Munkaügyi pályázatok írása, elszámolása. Igazgatási ügyek: iktatás, irattározás, kifüggesztések. Pénztárosi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        Államháztartási, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Hat hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,

        Államháztartási, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 306209960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 678/2017. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző és pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca Bába u. 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 678/2017., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző és pénztáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.