Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Operátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység informatikai szolgáltatásainak teljes körű működtetése. A felhasználók szakmai támogatása. Hardver és szoftvernyilvántartás készítése és naprakészen tartása. Adatrögzítés, adatfeldolgozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Informatikai szakirányú szakközépiskolai végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        OKJ 54 informatikai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Bizonyítványok, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik .

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Rét utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12440 , valamint a munkakör megnevezését: Operátor.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12440, valamint a munkakör megnevezését: Operátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.