Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum

Régész (őskor)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, őskoros régész,

        részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeális intézményben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        rendelkezik a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) alapján előírt, ásatásvezetéshez szüksé - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        terepi munka tűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 70 338 6168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Régész (őskor).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Régész (őskor).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Szent István Király Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        szekesfehervar.hu - 2018. január 15.

        www.facebook.hu - 2018. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.