Szépművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály

gazdasági ügyintéző-könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyi juttatások és járulékai kötelezettségvállalásának és könyvelésének egyeztetése, kapcsolódó tételek nyilvántartása, egyeztetése (tartozások, illetmény előlegek, tb elszámolások), egyeztetés a Magyar Államkincstárral, adófolyószámla egyeztetése, a könyvelés főkönyvi könyvelésben történő feladása havonta, előlegek, ellátmányok egyeztetése, hiba esetén intézkedés a javítások megtételéről, leltárt alátámasztó analitika készítése a nyitott tételekről negyedévente, EU-s és OTKA pályázatok ügyintézése, elszámolása, vegyes főkönyvi könyvelési feladatok, átvezetések, feladások könyvelése, egyeztetése, a pénzügyi-számviteli rendszerben nyilvántartott könyvelési tételek elemzése, ellenőrzése meghatározott szempontok alapján (belső és külső költségvetések, számviteli összefüggések), valamint eltérés esetén a hibás tételek szabályos könyvelési javítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        mérlegképes könyvelői végzettség, legalább 3 év szakmai tapasztalat , haladó szintű számítógépes ismeretek (excel), pályázatok elszámolásában szerzett gyakorlat, jó logikai készség, pontosság, precizitás, megbízhatóság, nyitottság az új dolgok megtanulására, rugalmas gondolkodás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat , középfokú angol idegennyelv ismeret, EOS rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez. A pályázatban kérjük megjelölni a bruttó fizetési igényt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-4/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző-könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-4/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző-könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mng.hu - 2018. január 19.

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.