Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály

Növényvédelmi felügyelő-zoológus

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 17 .

Ellátandó feladatok:

Növényvédő szerekkel, adalékanyagokkal és termésnövelő anyagokkal folytatott engedélyeztetési és hatékonysági vizsgálatok kísérletvezetői feladatainak ellátása. A kísérletek GEP szerinti szervezése, elvégzése és dokumentálása, kísérleti jelentések készítése magyar és angol nyelven. Növényi károsító monitoring, gazdasági szempontból jelentős és zárlati károsítók felderítése megfigyeléssel és csapdázással, előrejelzési jelentések készítése. Részvétel a növény- és talajvédelmi osztály feladatkörébe tartozó hatósági ellenőrzésekben és mintavételezésben. Részvétel a növényvédelmi és növény-egészségügyi hatósági tevékenységben. Részvétel a szakterületi továbbképzéseken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Károsító-diagnosztikai, növényvédelmi és növény-egészségügyi hatósági tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 35. pontjában Növény- és talajvédelmi, feladatkörben meghatározott felsőfokú képzettség agrár és természettudományi képzési területen ,

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

        A Kttv. 39. § (1b) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        növényvédelem szakirányú felsőfokú szakképzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        „B” kategóriás vezetői engedély

        szakterületen eltöltött idő

        közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kommunikáció,

        konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

        a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmas,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (34) 586-820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/51-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Növényvédelmi felügyelő-zoológus.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/51-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Növényvédelmi felügyelő-zoológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 17. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.