Iparművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum
Könyvtár Főosztály

Múzeumi Könytáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 33-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári állomány gyarapítás és feldolgozás a Szirén rendszerben, részvétel a kölcsönzésben, tájékoztatásban, az olvasók kiszolgálásában. A múzeum tudományos tevékenységének nyilvántartásában, az olvasók segítése az online adatbázisok használatában. A fentieken kívül valamennyi egyéb könyvtári munkafolyamatban is kaphat feladatot.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        könyvtáros vagy informatikus könyvtáros diploma,

        angol, vagy német nyelvbőlből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bármely integrált könyvtári rendszer ismerete

        könyvtörténeti ismeretek

        művészettörténeti ismeretek

        további idegen nyelv ismerete

        1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        általános informatikai ismeretek,

        önálló, precíz munkavégzés,

        jó kommunikációs készség, megbízhatóság,

        érdeklődés az iparművészet, a desing és a muzeológia iránt ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/2-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi Könytáros.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/2-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi Könytáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2018. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prékopa Ágnes nyújt, a prekopa.agnes@imm.hu címen

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.