Makói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, - önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, - szakmai segítségnyújtás szakhatósági állásfoglalások kiadásához, - önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, - víz, szennyvíz bekötések koordinálása, - műszaki tervek ellenőrzése, - intézmények, nem lakáscélú egyéb ingatlanok fejlesztése, felújítása, - műszaki átadás - átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, - fejlesztést, működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építő/építészmérnöki szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, épület energetikus,

        közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20/384-0615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/12-1/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/12-1/2018/XI., valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, és fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Makói Hírek - 2018. január 18.

        www.mako.hu - 2018. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.