Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Könyvtár belföldi és külföldi cserekapcsolatainak gondozása, kapcsolattartás a partnerekkel magyar és angol nyelven, csomagok összeállítása és nyilvántartása; részvétel a Magyar Néprajzi Bibliográfia munkálataiban; olvasószolgálat/szaktájékoztatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        valamely integrált könyvtári rendszer ismerete

        Magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz; bűntetlen előélet, a Kjt, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés, cselekvőképesség; betöltött 18. életév

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros diploma,

        etnográfus, antropológus diploma

        német nyelvismeret

        Huntéka rendszerben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, precíz munkavégzés, rugalmasság, együttműködési készség, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképzetséget tanúsító okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény, beleegyező nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/25-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/25-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetés folyik, akik annak eredményéről értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.