Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

tudományos titkár, projekt ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos titkári feladatok: a Világgazdasági Intézet adminisztrációs feladatainak ellátása, elsősorban a Kutatóközpont Főigazgatósága valamint a kutatók felé, a kutatók szakmai beszámolóinak, kutatási terveinek összegyűjtése és összegzése, közreműködés az Intézet által rendezett események (konferenciák, műhelybeszélgetések) szervezésében és lebonyolításában, közreműködés az intézet tevékenységéről szóló jelentések elkészítésében, az Intézet publikációs és információs fórumainak működtetésében. Projektes feladatok: hazai és nemzetközi projektek pénzügyi ügyintézése, nyilvántartások naprakész vezetése, kapcsolattartás a projektvezetőkkel, konzorciumi partnerekkel és a finanszírozóval, gazdasági osztállyal, pénzügyi beszámolók készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pénzügyi gazdasági szakirány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Pályázatok, projektek elszámolásában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Referencia, ajánlások.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség

        Kiváló szintű Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,

        A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Egyéb megjegyzés: A munkakör teljes munkaidővel értendő, azonban kivételesen, magas szintű megfelelés és erre irányuló igény esetén 6 órás részmunkaidőben is ellátható. Elbírálás rendje: A pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk, és két fordulóban döntünk a jelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt ügyintéző.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.