Balassagyarmati Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hesz Mihály Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2642 Nógrád, Vasút sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Érettségi,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt)

        Végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolatai

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 35 562 023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/135/2018 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 17. II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/135/2018, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2018. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.