Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pont II. besorolás, pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi , gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérlegkészítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Nem rendszeres kifizetések, alkalmazási iratok rögzítése a KIRA rendszerben. Mérlegjelentés, PM-infó készítésében való aktív közreműködés. ASP rendszer kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte.

        Végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

        Részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 30 907 9898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAR/178/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAR/178/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.karad.hu - 2018. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.