Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Kossuth L. utca 143.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Együttműködés az óvodapedagógusokkal, az óvodás korú gyermekek gondozása, környezetük tisztán tartása, étkeztetésükkel kapcsolatos teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,

        -magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - fényképes önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentum, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622576151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K2018/008. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 143. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K2018/008., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.