Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum
Alkalmazott Természettudományi Laboratórium

GEOLÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1113 Budapest, Daróci út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti kerámiák petrográfiai vizsgálata, mintaelőkészítés, vékonycsiszolatok kiértékelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Geológus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        A jelöltnek elméleti és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie régészeti kerámiák petrográfiai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        vizsgálatában és az eredmények kiértékelésében. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Képszerkesztő szoftverek használatának ismerete (Adobe Photoshop, Corel Draw),

        Gyakorlott szintű Adatbázis készítési ismeretek,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs, együttműködési és szervező készség; csapatmunka; kifejezetten megbízható, ,

        Jó szintű önálló munkavégzésre képes, határozott, nyitott személyiség; rugalmasság; precíz,,

        Jó szintű gyors és hatékony munkavégzés; felelősségtudat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével; A végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

        Igazolás a már meglévő szakmai gyakorlatról;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 576 5660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/28-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: GEOLÓGUS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/28-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: GEOLÓGUS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt, a területet felügyelő gyűjteményi főigazgató-helyettes véleményének figyelembe vételével és jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hnm.hu - 2018. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat postai úton történő megküldésekor, kérjük a borítékon feltüntetni szíveskedjenek: „Alkalmazott Természettudományi Laboratórium geológus munkakör”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.