Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

közönségszervező/művészeti vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúsági, művészeti rendezvények, egyéb kulturális rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás társintézményekkel, oktatási intézményekkel. Közönségszervezés. Kiállítások rendezése, installálása. Az intézmény tevékenységének kommunikálása, marketing - PR tevékenység. Szakkörök, művészeti csoportok tevékenységének koordinálása, éves statisztika készítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú,

        közművelődés területén szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        Jó szintű kreativítás,

        Jó szintű precizitás,

        Jó szintű pontosság,

        Kiváló szintű önálló munkvégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Pályázatirói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        diploma

        egyéb szakképesítést igazoló okirotok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-555-053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1235-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közönségszervező/művészeti vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1235-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: közönségszervező/művészeti vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lmizsekultura.hu - 2018. január 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.