Porcsalma Nagyközség Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Porcsalmai Biztos Kezdet Gyerekház

Gyerekház Vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4761 Porcsalma, Lehel út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Porcsalmai Biztos Kezdet Gyerekház vezetése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 5/A §. előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógusi v. egészségügyi v. pszichológus v. szociálpedagógiai végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-313-7439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Porcsalma Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/169/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Porcsalma Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (4761 Porcsalma , Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/169/2018, valamint a munkakör megnevezését: Vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.porcsalma.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.