Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény önálló munkáltatói jogkörrel történő vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint vagy óvodapedagógus,

        szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, felsőfokú oktatási intézményben szerzett óvodapedagógusi vagy muzeológus vagy könyvtárosi vagy közművelődési szakirányú végzettség, 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó szakmai terv, nyilatkozat adatkezelésről és vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/560-524 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ksz/797/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ksz/797/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

véleményezések után a Képviselő-testület dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kunszentmártoni Hírlap - 2018. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.