Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Savaria Múzeum
Természettudományi Osztály

természttudományi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ásvány- és kőzettani, ősállattani, ősnövénytani, gerinctelen állattani, kézirat- és adattári, valamint a fotógyűjtemény gyűjteménykezelői feladatainak ellátása. Az adott gyűjteménycsoport szakmuzeológusának irányításával a különböző szakanyagok előkészítése, rendezése, számozása, helyrerakása, a gyűjteményekkel kapcsolatos adminisztratív és digitalizálási feladatok ellátása. Szárított-préselt növények preparálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Biológa tanár vagy természetvédelmi mérnök,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Jó önálló munkavégzés, pontosság, türelem, jó együttműködő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-1/2018/Munkau2018 , valamint a munkakör megnevezését: természttudományi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-1/2018/Munkau2018, valamint a munkakör megnevezését: természttudományi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.