Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Szülészet nőgyógyászat összevont osztály

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fekvő -, és járóbeteg ellátás területén orvosi teendők ellátása. Ügyeletben illetve készenlétben történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szülészet - nőgyógyászat,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz; - képesítést igazoló oklevelek másolata; - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; - Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); - érvényes működési nyilvántartás másolata; - kamarai tagság igazolása;

        - nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/514-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IGAZG/117-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IGAZG/117-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2018. február 16.

        ENKK honlapja - 2018. február 16.

        Kórház honlapja - 2018. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sopronigyogykozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.