Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2018.04.01.-2023.03.31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Bajcsy- Zsilinszky utca 73/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti a szakmailag elkülönült telephelyeket ( MAG-Ház/ Könyvtár, Mözsi Művelődési Ház, Vízi színpad, Martinek Emlékház, Tolna Galéria Városi Előadóterem és Sportszékház, Tolnai Civil Ház, Mözsi Civil Ház)és koordinálja tevékenységüket. Az intézmény alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Előkészíti az intézmény költségvetésének tervezetét az önkormányzat által megadott keretszámok alapján, s folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, annak végrehajtását. Együttműködik az önkormányzattal és annak intézményeivel, segíti azok programszervezéseit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/A. §-ban meghatározott követelmények, valamint az egyes kulturális közalkalmazott munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 150/1992. (I.30.) NKM rendeletben meghatározott feltételek,

        szakmai gyakorlati időnek minősül a felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, művelődésszervező végzettség,

        jó szervezőképesség, menedzselési képesség, pályázat írásban szerzett tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/540-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-67-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-67-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7130 Tolna, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

2018. márciusi képviselő- testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.