Békéssámson Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéssámson Község Önkormányzata

gépkocsi- és traktorvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat szolgálati gépjárműveinek vezetése, a gépjárművek állapotának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, javaslattétel a javítások, kötelező szervizek elvégzésére. Menetlevelek vezetése. Személyszállítás, áruszállítás, anyagbeszerzés, rakodás, egyéb karbantartási és ügyintézési feladatok. Az Önkormányzat traktorának vezetése, az önkormányzat mezőgazdasági termőföldjein gépi talaj-előkészítési, talajápolási és talajfertőtlenítési munkálatok elvégzése, gépi betakarítás, betakarított termények szállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepett

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        II. forgalmi kategoriájú növényvédő szer forgalmazásra, vásárlásra és felhasználásra vonatkozó érvényes engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        C kategóriás jogosítvány

        T kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        jogosítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőlépességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálásának a képviselő-testület zárt ülésen történő tárgyalását kéri vagy nem kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/20/569-2474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/202-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gépkocsi- és traktorvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/202-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gépkocsi- és traktorvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekessamson.hu - 2018. február 2.

        Békéssámson Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekessamson.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.