Taksonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Taksonyi Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.11.29. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14 pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Taksony Nagyközség Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2016. (II. 25.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14 pontban meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati adóhatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        az ASP rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/544-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Taksonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/544-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taksony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.