Velencei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Velencei Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26.

Ellátandó feladatok:

- Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti. - Ellátja a telekalakítással és a zenés táncos rendezvényekkel kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat. - Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat. - Ellátja a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat. - Felfekteti és folyamatosan vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasház tulajdont is - az ingatlanvagyon katasztert és vezeti a kataszteri naplót. - Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében előkészíti jóváhagyásra a földhivatali változási vázrajzokat. - Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében. - Előkészíti, és a döntést követően végrehajtja az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon hasznosításával, kezelésével és a vagyonszerzéssel kapcsolatos döntéseket. - Intézi az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő változások ügyeit. Elindítja az ingatlanok nyilvántartásával, megosztásával, ingatlan-összevonásokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat, teljes körűen végzi az ingatlanváltozással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az illetékes földhivatallal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,

        Közigazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

        Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, pontosság, nagy munkabírás,

        jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,,

        magas szintű jogalkalmazói készség,,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

        A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

        Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/964-6356 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/265/2018. , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/265/2018., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.velence.hu - 2018. január 25.

        Fejér Megyei Hírlap - 2018. január 31.

        Fejér Megyei Hírlap - 2018. február 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.