Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 26.

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.

Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1.

Nógrád megye, 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 79.

Nógrád megye, 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család-és gyermekjóléti szolgálat jogszabályokban meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családsegítő tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

        motovációs levél

        erkölcsi bizonyítvány (utólag benyújtandó)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul.A pályázat nyilvános tárgyalásában beleegyezik, nem kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32-580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. Elbírálás zárt ülésen, ha a pályázó nem nyilatkozik a nyilvános tárgyalásba való beleegyezésről. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede, Héhalom hirdetőjén - 2018. január 13.

        Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Jobbágyi hirdetőjén - 2018. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.