Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Ágazat

humánszolgáltatási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 9. pontja; szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- az Önkormányzat fenntartásában működő szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézménnyel kapcsolatos fenntartói feladatok elvégzésének előkészítése, elvégzése – szakmai, működési, törvényességi ellenőrzés, intézményi alapdokumentumok jóváhagyásának előkészítése, szakmai munka értékelése; működési engedélyeztetési eljárások lebonyolítása; - figyelemmel kíséri és ellenőrzi a szociális és gyermekjóléti intézmények szabályozott működését; - az intézményi szolgáltatásokkal, gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos központi támogatások igénylésének, elszámolásának szakmai ellenőrzése; - a szociális és gyermekjóléti területet érintő szakmai tervek (pl.: szolgáltatástervezési koncepciója, a helyi esélyegyenlőségi program) beszámolók, dokumentumok, előterjesztések előkészítése; - a szociális és gyermekjóléti területet érintő szerződések elkészítése, ellenőrzése, végrehajtása; - az Ágazat munkájához kapcsolódó költségvetési feladatokban való közreműködés; - az intézményi dokumentációkkal, adatbázisokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása; - nem állami fenntartókkal kötött személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító szerződések ügyintézése; - kezeli a szociális és gyermekjóléti területet érintő pályázatok teljes körét, koordinálja az előterjesztések elkészítését, részt vesz a pályázatok, beszámolók, elszámolások ellenőrzésében, nyilvántartásában; - szociális intézményekkel, non-profit szervezetekkel való kapcsolattartás; - hivatali koordináció az ügyintézési folyamatok során.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, /Egyetemen szerzett igazgatásszervezői vagy jogi végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a jelentkező nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2018 , valamint a munkakör megnevezését: humánszolgáltatási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2018, valamint a munkakör megnevezését: humánszolgáltatási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.