Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma

segédmuzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum szakmai tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, úgymint gyűjteménykezelés, kiállítások rendezésében történő közreműködés, kiállításokkal kapcsolatos üzemeltetési feladatok, múzeumi nyilvántartási rendszerek kezelése, az intézményi honlap szakmai tartalmának szerkesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar vagy történelem szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárosi vagy muzeológusi végzettség

        kiadványszerkesztési gyakorlat

        számítógépes nyilvántartási rendszer használatában szerzett tapasztalat

        pályázatírási tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Magas szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: segédmuzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2018, valamint a munkakör megnevezését: segédmuzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a megadott e-mail címre kérjük megküldeni, a tárgyban a "Segédmuzeológus álláshirdetés" megjelöléssel. A pályázat elbírálását megelőzően sor kerülhet a pályázó személyes meghallgatására is. A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyelvmuzeum.net/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.