Baks Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biztos Kezdet Gyerekház

vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 48 hónap (meghosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 48 hónap (meghosszabbítható)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6768 Baks, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai vezetői és Gyerekház vezetői feladatok ellátása az EFOP-1.4.3-16-2017-00026 kódszámú projektben Projekt tevékenységeinek szakmai irányítása, a kialakításra kerülő Biztos Kezdet Gyerekház vezetői feladatainak ellátása, napi munkafolyamatok szervezése, a Gyerekház munkatársainak munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja, családokkal való napi munka irányítása, heti team megbeszélések irányítása, gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységek irányítása, a Gyerekház dokumentációs rendszerének kialakítása és irányítása Kapcsolat tartás a Gyerekház partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával Részt vesz a kiemelt projekt által biztosított képzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tervezett havi illetmény: jogszabály által meghatározott bértábla szerint. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/269-233/1001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ........./2018. , valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ........./2018., valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltételek: A Gyerekház vezetőjének rendelkeznie kell az alábbi képesítések valamelyikével: a) felsőfokú pedagógiai végzettség, b) felsőfokú egészségügyi végzettség, c) Pszichológusi végzettség, d) Szociálpedagógiai végzettség e) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. m. I. Rész I. alapellátások cím 2.B) pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, f) Egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.